lang="vi-VN"
Dành cho nhà trường

Một trong những giá trị cốt lõi của MISA đó là: MISA sẵn sàng đem tri thức của mình chia sẻ với cộng đồng mang lại kiến thức thiết thực cho sinh viên, tham gia mạnh mẽ vào công tác xã hội hóa giáo dục.

Tính đến nay, MISA đã tài trợ miễn phí phần mềm cho hơn 500 Trường Đại học, Cao đẳng và Trung tâm đào tạo trên cả nước để giảng dạy cho sinh viên. Mỗi năm có hàng trăm nghìn sinh viên được học và thực hành miễn phí trên các sản phẩm phần mềm của MISA.

Hiện nay, MISA đang tài trợ MIỄN PHÍ Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN cho các Trường/Trung tâm. AMIS.VN là phần mềm giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ quản trị: Kế toán, Nhân sự, Bán hàng, Công việc, Truyền thông, Tri thức, Sáng kiến, Sản xuất, Tài sản, Văn thư,... Được xây dựng theo công nghệ điện toán đám mây, AMIS.VN cho phép người dùng sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị qua Internet.

Khi hợp tác với MISA, Trường sẽ nhận được phần mềm AMIS.VN để giảng dạy cho sinh viên hoàn toàn MIỄN PHÍ kèm theo các tài liệu giúp giảng viên giảng dạy.
Để nhận được Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN giảng dạy cho sinh viên, Quý Trường/Trung tâm chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản.
Để đào tạo sinh viên thực hành trên phần mềm AMIS.VN, Giảng viên có thể sử dụng dữ liệu mẫu do MISA xây dựng hoặc có thể tham khảo tài liệu MISA cung cấp để tự biên soạn giáo trình.
Chỉ với những thao tác đăng ký đơn giản, Sinh viên có thể chủ động tự thiết lập một dữ liệu để thực hành giống như một Doanh nghiệp thực tế.
Để có thể đánh giá kết quả học tập của sinh viên, giảng viên dễ dàng tổ chức thi và chấm thi một cách tiện lợi, mọi lúc mọi nơi khi chỉ cần truy cập Internet.
Để chứng nhận sinh viên đã hoàn thành khoá học về phần mềm AMIS.VN, tạo lợi thế canh tranh về kỹ năng thực tế khi tốt nghiệp xin việc làm, Trường/Trung tâm sẽ phối hợp với MISA để cấp giấy chứng nhận cho sinh viên.
Trường có thể giảng dạy, mô tả tất cả những nghiệp vụ thực tiễn của một Doanh nghiệp trên phần mềm AMIS.VN để sinh viên tiếp cận mô hình học tập mới, sinh động và thực tế nhất.
Trường không cần đầu tư cơ sở vật chất tốn kém để giảng dạy AMIS.VN,chỉ cần chỉ cần có đường truyền Internet và phòng máy tính là có thể giảng dạy phần mềm cho sinh viên.