lang="vi-VN"
Tin tức

MISA tư vấn, hỗ trợ cho Trường như thế nào?

Ngày đăng: 28/08/2018
Trong suốt quá trình giảng dạy, nếu có bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào, giảng viên có thể liên hệ với MISA để được tư vấn, hỗ...

Danh sách các Trường hợp tác treo banner MISA

Ngày đăng: 28/08/2018
Các Trường Đại học hợp tác treo banner MISA

Lợi ích của Trường khi triển khai giảng dạy AMIS.VN

Ngày đăng: 28/08/2018
Hệ thống quản trị Doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN của MISA – là một trong những giải pháp tối ưu để nâng cao hiệu quả đào tạo ...

Trường có phải đầu tư cơ sở vật chất gì không?

Ngày đăng: 28/08/2018
Trường không cần đầu tư cơ sở vật chất tốn kém để giảng dạy AMIS.VN,chỉ cần chỉ cần có đường truyền Internet và phòng máy tính...

Trường có thể dạy những nghiệp vụ gì trên AMIS.VN?

Ngày đăng: 28/08/2018
Trường có thể giảng dạy, mô tả tất cả những nghiệp vụ thực tiễn của một Doanh nghiệp trên phần mềm AMIS.VN để sinh viên tiếp...

Thông tin tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần MISA

Ngày đăng: 28/08/2018
Thông tin tài khoản ngân hàng theo từng văn phòng đại diện (VPĐD) của Công ty Cổ Phần MISA

Làm thế nào để cấp Giấy chứng nhận cho sinh viên?

Ngày đăng: 28/08/2018
Để chứng nhận cho sinh viên đã hoàn thành khoá học về phần mềm AMIS.VN, tạo lợi thế cạnh tranh về kỹ năng thực hành thực...

Làm thế nào để tổ chức thi, đánh giá kết quả học tập?

Ngày đăng: 28/08/2018
Để có thể đánh giá kết quả học tập của sinh viên, giảng viên dễ dàng tổ chức thi và chấm thi một cách...

Hướng dẫn Sinh viên đăng ký AMIS.VN để thực hành

Ngày đăng: 28/08/2018
Để nhận MIỄN PHÍ phần mềm AMIS.VN, các bạn sinh viên chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn

MISA tư vấn, hỗ trợ cho Trường như thế nào?
Ngày đăng: 28/08/2018
Trong suốt quá trình giảng dạy, nếu có bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào, giảng viên có thể liên hệ với MISA để được tư vấn, hỗ...

Danh sách các Trường hợp tác treo banner MISA
Ngày đăng: 28/08/2018
Các Trường Đại học hợp tác treo banner MISA

Lợi ích của Trường khi triển khai giảng dạy AMIS.VN
Ngày đăng: 28/08/2018
Hệ thống quản trị Doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN của MISA – là một trong những giải pháp tối ưu để nâng cao hiệu quả đào tạo ...

Trường có phải đầu tư cơ sở vật chất gì không?
Ngày đăng: 28/08/2018
Trường không cần đầu tư cơ sở vật chất tốn kém để giảng dạy AMIS.VN,chỉ cần chỉ cần có đường truyền Internet và phòng máy tính...

Trường có thể dạy những nghiệp vụ gì trên AMIS.VN?
Ngày đăng: 28/08/2018
Trường có thể giảng dạy, mô tả tất cả những nghiệp vụ thực tiễn của một Doanh nghiệp trên phần mềm AMIS.VN để sinh viên tiếp...

Thông tin tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần MISA
Ngày đăng: 28/08/2018
Thông tin tài khoản ngân hàng theo từng văn phòng đại diện (VPĐD) của Công ty Cổ Phần MISA

Làm thế nào để cấp Giấy chứng nhận cho sinh viên?
Ngày đăng: 28/08/2018
Để chứng nhận cho sinh viên đã hoàn thành khoá học về phần mềm AMIS.VN, tạo lợi thế cạnh tranh về kỹ năng thực hành thực...

Làm thế nào để tổ chức thi, đánh giá kết quả học tập?
Ngày đăng: 28/08/2018
Để có thể đánh giá kết quả học tập của sinh viên, giảng viên dễ dàng tổ chức thi và chấm thi một cách...

Hướng dẫn Sinh viên đăng ký AMIS.VN để thực hành
Ngày đăng: 28/08/2018
Để nhận MIỄN PHÍ phần mềm AMIS.VN, các bạn sinh viên chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn