lang="vi-VN"
Hướng dẫn Sinh viên đăng ký AMIS.VN để thực hành

Hướng dẫn Sinh viên đăng ký AMIS.VN để thực hành

Ngày đăng: 28/08/2018 - Số lần đọc: 170

Để nhận MIỄN PHÍ phần mềm AMIS.VN, các bạn sinh viên chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây:

1/ Đăng nhập vào http://www.amisedu.vn/, chọn “Đăng ký tài khoản"2/ Điền đầy đủ thông tin để đăng ký tài khoản3/ Vào email để xác nhận tài khoản và nhận thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập phần mềm4/ Hệ thống tự động cấp tài khoản cho sinh viên thực hành với thời gian sử dụng là 6 tháng, dung lượng tối đa được sử dụng là 300 MB. Hết thời hạn 6 tháng, phần mềm tự động cắt tài khoản sử dụng.5/ Đăng nhập vào AMIS.VN để sử dụngSinh viên có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm AMISEDU.VN tại đây