lang="vi-VN"
Danh sách các Trường hợp tác treo banner MISA

Danh sách các Trường hợp tác treo banner MISA

Ngày đăng: 28/08/2018 - Số lần đọc: 45
Các Trường Đại học hợp tác treo banner MISA:

     
Trường Đại học Kinh tế
Đại học Quốc gia Hà Nội
  Trường Đại học Tài chính
Ngân hàng Hà Nội
  Trường Đại học Mở
TP Hồ Chí Minh
  Trường Đại học Ngân hàng
TP. Hồ Chí Minh
             
     
Khoa tin học kinh tế Đại học Kinh tế Quốc Dân   Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật   Trường Đại học Hòa Bình   Đại học dân lập Hải Phòng
             
     
Trường ĐH CNTT và TT ĐH Thái Nguyên   Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên   Trường ĐH Nông nghiệp HN   Trường Đại học Đà Nẵng Phân hiệu Kon Tum
             
 
       
Đại học Tây Nguyên   Đại học Đại Nam        


Các Trường Cao đẳng hợp tác treo banner MISA:

 

Trường Cao đẳng
nghề iSpace

  Trường Cao đẳng Kinh tế
Kỹ thuật Vinatex

  Cao đẳng nghề Duyên Hải
  Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TW
             

 
 
 
Cao đẳng Công nghiệp Cao su
  Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang
  Trường Cao đẳng nghề Thủy sản miền Bắc
  Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên
             

 
 
 
Trường Cao đẳng Nghề Bách Nghệ Hải Phòng
  Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm
  Trường Cao đẳng Nghề Thủy sản Miền Bắc
  Cao đẳng nghề CNC Đồng An

 
       
           
Trường Cao đẳng Hàng hải I   Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Miền Nam   Trường Cao đẳng Bến Tre   Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
             
       
Trường Cao đẳng Nghề Đăk Lăk   Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ thuật Kon Tum   Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ   Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt 


Các Trường Trung cấp hợp tác treo banner MISA:

     
 
Trường Trung cấp Kỹ thuật
Tin học Hà Nội ESTIH
  Trường Trung cấp Công nghệ
và Quản trị Đông Đô
  Trường Trung học Công nghệ
Lương thực Thực phẩm
  Trường Trung cấp nghề Nhân đạo
             
     
Trường Trung cấp Mai Lĩnh   Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á   Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Phương Nam   Trường Trung cấp Bến Thành
             
           
Trường Trung cấp CNTT
TM.Computer
           


Các Trung tâm đào tạo hợp tác treo banner MISA:


 
 Trung tâm Ngoại ngữ
Tin học Học viện Tài chính

  Trung tâm Gia sư
Kế toán trưởng

  Trung tâm Công Nghệ
Phần mềm Cần Thơ

  Trung tâm Dịch vụ và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kế toán

           

     
Viện đào tạo kế toán kiểm toán ketoanpro
  TT nghiên cứu, ĐT Tài chính KT Thuế Hồng Đức   Trung tâm Tin học Ngoại ngữ Yên Bái   Trung tâm Chính Tâm

           

     
Trung tâm đào tạo tin học An Quốc Việt   Kế toán Nhất nghệ   Trung tâm đào tạo Tin Học Kế toán Tri thức Việt    Trung tâm đào tạo KE TOAN NGOAI NGU HOAVIET GROUP
             
         
Trung tâm Đào tạo và DV Kế toán Đức Minh   Trung tâm đào tạo và dịch vụ
kế toán Đại Việt

  Công ty TNHH Tư vấn và Kế toán Thanh Trí   Công ty kế toán Rồng Việt 
             
     
Công ty CP Tư vấn và Đào tạo VISION TRAIN   Công ty Cổ phần IT Việt Nam   CT Đào tạo Kế toán Đức Hà   Công ty CP Đầu tư Tài chính và Thương mại G7
             
         
Công ty TNHH PT Trí Thức   Công ty đào tạo kế toán Đức Huy        Công ty TNHH Thương mại Tin học Bách Khoa 
             

         
Công ty CP Tư Vấn và Đào Tạo Trí Tuệ Việt   Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn NNL Thăng Long    TTNC Đào tạo Cán bộ và Tư vấn Tài chính, Kế toán, Thuế CENSTAF    Công ty Cổ phần đầu tư Tư vấn quản lý Hải Linh 
             
 
     
Công ty Thương mại & Dịch vụ Tổng hợp Nhân Tài    Công ty TNHH Thái Nguyên Xanh    Công ty TNHH Tin học Ngoại ngữ Thầy Vinh    Công ty đào tạo Kế Toán Miền Bắc 
             
   
 
       
Công ty CP Truyền thông và Đào Tạo Doanh Nhân Việt    Trung tâm đào tạo kế toán KIMI
       


Các đối tác, khách hàng hợp tác treo banner MISA:

             
Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện Cư Jút - Đăk Nông