lang="vi-VN"
Ứng dụng quản trị nhân sự trong AMIS.VN giúp doanh nghiệp thực hiện việc lập kế hoạch nguồn nhân lực hàng năm như thế nào?

Ứng dụng quản trị nhân sự trong AMIS.VN giúp doanh nghiệp thực hiện việc lập kế hoạch nguồn nhân lực hàng năm như thế nào?

Ngày đăng: 21/10/2013 - Số lần đọc: 1272
   

 
  Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì có được gì thêm hay không?
         
Chi phí đầu tư có phù hợp với khả năng tài chính DN không?Cộng đồng người sử dụng đánh giá sao?Chất lượng sản phẩm/dịch vụ ra sao?Sản phẩm này so với các sản phẩm khác thì có ưu điểm gì nổi bật?Công tác bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng ra sao?Tôi muốn mua thì phải làm thế nào?
         
   
  Quá trình triển khai sản phẩm này diễn ra như thế nào?
           
Hàng năm, Doanh nghiệp luôn phải hoạch định nguồn nhân lực để đáp ứng cho các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc hoạch định này thường tập trung vào những vấn đề như:

  • Doanh nghiệp cần tuyển thêm bao nhiêu nhân sự để có thể thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh?
  • Doanh nghiệp cần đào tạo, phát triển, bổ nhiệm bao nhiêu cán bộ quản lý?
  • Doanh nghiệp cần thực hiện việc thay đổi, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức như thế nào?
  • Doanh nghiệp có thể dự báo được tỷ lệ biến động nhân sự để sớm có các kế hoạch tuyển dụng?
  • Doanh nghiệp có những kế hoạch để thực hiện việc cân bằng giới tính, cân bằng cơ cấu trình độ và hoạch định các yêu cầu đặc thù về nhân lực tại các bộ phận?
AMIS.VN cung cấp cho Giám đốc, Trưởng phòng nhân sự những số liệu thống kê, phân tích để làm cơ sở cho việc hoạch định này, cụ thể:

Từ những dữ liệu phân tích kể trên, Doanh nghiệp có thể lập các kế hoạch chi tiết như: