lang="vi-VN"
Phân tích tài chính kế toán cho Doanh nghiệp bằng ứng dụng kế toán online trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

Phân tích tài chính kế toán cho Doanh nghiệp bằng ứng dụng kế toán online trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

Ngày đăng: 24/10/2013 - Số lần đọc: 4984
   

 
  Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì có được gì thêm hay không?
         
Chi phí đầu tư có phù hợp với khả năng tài chính DN không?Cộng đồng người sử dụng đánh giá sao?Chất lượng sản phẩm/dịch vụ ra sao?Sản phẩm này so với các sản phẩm khác thì có ưu điểm gì nổi bật?Công tác bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng ra sao?Tôi muốn mua thì phải làm thế nào?
         
   
  Quá trình triển khai sản phẩm này diễn ra như thế nào?
           Ứng dụng kế toán online trong phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN giúp Giám đốc Doanh nghiệp và kế toán trưởng nắm bắt chính xác số liệu tài chính kế toán mọi lúc mọi nơi.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN cung cấp nhiều biểu đồ phân tích, hệ thống báo cáo quản trị giúp Giám đốc nắm bắt nhanh chóng, chính xác, tức thời các thông tin về:

1. Doanh thu

 
Nắm bắt được doanh số bán hàng theo chi nhánh/ văn phòng
         

Nhóm kinh doanh nào có doanh số tốt nhất 
       
 
Sản phẩm nào bán tốt nhất
 
Thị trường nào có doanh số tốt nhất

2. Chi phí

 
Văn phòng, chi nhánh nào sử dụng chi phí hiệu quả nhất 
 
Văn phòng, chi nhánh nào có lãi
       
 
So sánh chi phí đã chi cùng kì năm nay so với năm trước để biết chi phí
có được kiểm soát hiệu quả

 
Nắm bắt tình hình sử dụng từng khoản mục chi phí
để đảm bảo chi tiêu hợp lý trong định mức 


3. Lợi nhuận
 
Biết bộ phận KD nào đang mang lại lợi nhuận tốt nhất cho công ty
để tiếp tục duy trì và có chính sách khen thưởng
          

Văn phòng, chi nhánh, cửa hàng nào có lợi nhuận cao nhất


Cho phép DN biết được hợp đồng dự án nào lãi hay lỗ

4. Tồn kho


Cho phép DN biết nhanh tồn kho từng mặt hàng: Có đủ hàng để bán cho khách hàng không, mặt hàng
nào đang tồn kho nhiều để gia tăng khả năng bán hàng cho mặt hàng đó,...Đặc biệt, AMIS.VN còn cảnh báo hàng sắp hết hạn sử dụng (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng,...)
để DN chủ động hơn trong hoạt động bán hàng/chính sách bán hàng,...


5. Công nợ


Cho phép DN nắm tình trạng thu nợ của từng hợp đồng, dự án theo theo từng khách hàng,
bộ phận kinh doanh, nhân viên kinh doanh thực hiện,.. để kịp thời chỉ đạo thu nợCho phép DN nắm bắt tình trạng xuất hoá đơn và tình trạng thu nợ theo hoá đơn của từng hợp đồng,dự án


Cho phép DN theo dõi công nợ phải thu khách hàng theo thị trường của từng chi nhánh, văn phòng


Cho phép thống kê công nợ phải thu của khách hàng những khoản nợ quá hạn chưa thu được tiền, sắp đến hạn
thu tiền. Đặc biệt, AMIS.VN cảnh báo công nợ trước hạn (quá hạn) chi tiết 1-30 ngày,...để DN chủ động thu nợ


AMIS.VN cho phép DN xác định tình trạng công nợ của từng khoản công nợ: Nợ bình thường,
nợ khó đòi, nợ không thể đòi, từ đó có thể xác định được cơ cấu tình trạng nợ của DN


.

AMIS.VM cho phép lập kế hoạch thu hồi công nợ chi tiết theo ngày, tuần, tháng,...
và theo dõi được mức độ hoàn thành kế hoạch


AMIS.VN cho phép dễ dàng ghi chép lời hứa thanh toán của khách hàng để có kế hoạch nhắc khách hàng trả nợ

6. Dự báo dòng tiền:


AMIS.VN giúp DN dự báo dòng tiền tại một thời điểm trong tương lai để tham mưu cho Giám đốc
có những quyết định đầu tư, cho vay hoặc trì hoãn nợ phải trả.


7. Ngoài ra, trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN, doanh nghiệp có thể xem MỌI LÚC, MỌI NƠI số dư cuối kỳ của bất kì tài khoản kế toán, số liệu tổng hợp phát sinh của tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí, lợi nhuận trước thuế, … trong khoảng thời gian bất kì, các chỉ tiêu tài chính: ROS, ROE, ROA, ROI,...