Kiến thức MISA tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017

MISA tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017

175
Sáng nay 11/4/2017 tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần MISA đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên 2017.
Tham dự Đại hội về phía HĐQT có:
  • Ông Lữ Thành Long – Chủ tịch HĐQT
  • Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Chủ tịch HĐQT

Cùng các cổ đông của Công ty.


Đại hội được bắt đầu lúc 8h30 với nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca và MISA ca


Ông Lê Anh Tuân – Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại hội, xác nhận thành phần tham dự cũng như số lượng cổ phần đại diện.
Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các vấn đề sau với tỷ lệ 100% đồng ý:

Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Xuân Hoàng – Phó chủ tịch HĐQT đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. Theo đó doanh thu năm 2016 đạt: 442.8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt: 122.6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt: 110.3 tỷ đồng. Với kết quả này, cổ tức trên mỗi cổ phiếu sẽ là 13.000đ/cổ phiếu. Về kế hoạch năm 2017: tổng doanh thu năm 2017 là 656.0 tỷ, lợi nhuận trước thuế là 161.7 tỷ, lợi nhuận sau thuế là 129.3 tỷ

Trình bày kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Hoàng đã nhấn mạnh việc đưa các sản phẩm của MISA ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là phần mềm quản lý nhà hàng, quán cà phê CUKCUK.VN. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất sản phẩm, theo định hướng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thành lập bộ phận nghiên cứu và phát triển.
Về cơ sở hạ tầng, ông Nguyễn Xuân Hoàng nhấn mạnh: trong năm 2017 Công ty sẽ đưa tòa nhà MISA tại khi CNPM Quang Trung TP.HCM vào sử dụng, đưa trụ sở mới của TTPTPM ở khu Ngoại giao đoàn, Q.Tây Hồ vào hoạt động, tiếp tục đầu tư trụ sở tại Buôn Ma Thuột và Cần Thơ, mở rộng trung tâm dữ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.


Chủ tịch Lữ Thành Long chia sẻ cùng các cổ đông những thông tin quý giá về Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mà MISA đang chủ động bắt nhịp
Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 và ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2020) đã được Đại hội bầu ra với các thành viên: Ông Lê Anh Tuân – Trưởng ban kiểm soát, Bà Ngô Thị Thanh Hoa – Thành viên, Bà Đỗ Thị Thanh Thủy – Thành viên.

Các cổ đông biểu quyết đồng ý với các nội dung trong Đại hội


HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2020 chụp ảnh lưu niệm cùng các cổ đông và Ban tổ chức Đại hội
Đại hội cổ đông thường niên 2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp, 100% cổ đông tham dự đều nhất trí với các nghị quyết đưa ra của Đại hội. Dự kiến việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện vào tháng 4,5/2017.
Thông tin liên hệ:
Ms Nguyễn Thị Ngà (Ban Quan hệ Cổ đông) – Điện thoại: 043 795 9595 (máy lẻ 240) – Di dộng:098 552 2157
Email: contact@misa.com.vn

Download Tài liệu Đại hội:
Báo cáo Ban kiểm soát 2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017
Báo cáo thường niên2016